Co znaczy skrót EPAL ?

Ostateczna jakość towarów, które są często umieszczone w długim łańcuchu dostaw zanim trafią do odbiorców w dużej mierze jest zależna od ich transportu. Stąd też narzędzia służące do zabezpieczania towarów podczas spedycji czy magazynowania mają kluczowe znaczenie. Nie inaczej jest w przypadku palet. To, czy rzeczywiście będą dobrze spełniać swoje zadanie gwarantuje organizacja, która stoi na straży jakości i standaryzacji europalet – EPAL. Trochę więcej o historii EPAL poniżej.

EPAL, czyli inaczej European Pallet Association założono w roku 1991. Mimo, iż europalety w znanej dzisiaj formie produkowano już od 1961 roku, to jednak zawiązanie EPAL miało kluczowe znaczenie dla jakości tych wyrobów.

EPAL - standardy

Od tamtej pory palety, by zostać oznaczone jako EUR-EPAL muszą spełniać określone warunki – posiadać standardowe rozmiary, wagę oraz nośność. Dzięki temu mogą być użytkowane na całym świecie, również w całkowicie zautomatyzowanych magazynach.

Palety EURO posiadające stosowny certyfikat EPAL muszą posiadać wymiary 1200x800x144 mm oraz być scalone dokładnie 78 gwoździami o ustalonej długości i wzorze. Takie palety w stanie spoczynku mają nośność do 4 ton, natomiast podczas transportu to 1,5 tony. Dodatkowo od roku 2010 palety, by uzyskać miano wyrobu EPAL muszą być poddane obróbce fitosanitarnej ISPM15, dla wyeliminowania drobnoustrojów i owadów.

EPAL - naprawa?

W przypadku ewentualnej naprawy palety – można je bowiem eksploatować przez wiele lat – mogą one zachować certyfikat, o ile zostaną zreperowane przy użyciu zatwierdzonych materiałów. Wówczas na znak powtórnego zatwierdzenia jakości zostają oznaczone przy pomocy specjalnego gwoździa certyfikującego.

Najnowszy artykuł opublikowany na ten temat mogą przeczytać Państwo tutaj:

EPAL: Rekordowy poziom produkcji palet euro w 2022 - DREWNO.PL